El Clúster TIC Catalunya Sud

Clúster TIC Catalunya Sud​

PASSIÓ PER LA TECNOLOGIA

El Clúster TIC Catalunya Sud és una associació impulsada pel sector públic i liderada pel sector privat, que compta amb el suport del la Universitat Rovira i Virgili. El nostre objectiu fonamental és promoure i contribuir a la competitivitat en la cadena de valor del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al Camp de Tarragona i a les Terres del Ebre. En la actualitat el TIC Sud està format per més d’una cinquantena d’empreses que generen més de 1500 llocs de feina directes.

-Objectius del Clúster-

Cooperació

Impulsar la cooperació i les trobades entre empreses per afavorir la generació d'idees i sinergies entre membres del Clúster i les entitats adherides.

Interès comú

Definir polítiques i actuacions d'interès comú per als associats.

Innovació

Impulsar la innovació dels associats.

Coneixement

Potenciar els intercanvis de coneixements científico-tècnics entre els investigadors de les Universitats i Centres de Desenvolupament Tecnològic i els associats. Potenciar la formació a tots els nivells (Universitat, Formació professional, Formació continuada, Jornades tècniques, etc...).

Assessorament

Assessorar els associats sobre oportunitats d'innovació, projectes cooperatius, subvencions, etc..

Projectes Internacionals

El foment de projectes comuns amb altres regions Tic d'Europa i del món.

Relacions estratègiques

Establir relacions estratègiques amb altres regions punteres en el sector, institucions internacionals, europees i estatals, per tal d'afavorir els intercanvis de cooperació.

Qualitat

Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi, l'associació i la participació dels associats a la mateixa en projectes i esdeveniments internacionals.

Interlocutor

Actuar com a interlocutor amb l'Administració Pública.

Networking

Promoure el networking entre les empreses.

Públic-Privat

Incrementar la relació amb el sector públic i la universitat que actuen com a catalitzadors.

Investigació

Promoure la investigació en l'àmbit tecnològic.

Talent

Treballa per retenir i atraure el talent humà que hi ha a la regió.

Formació

Coordinar la realització de formació específica i compartida.

Inversions

Captar noves inversions TIC al territori.