EL Clúster TIC Catalunya Sud

CLúster TIC Catalunya Sud​

PASSIÓ PER LA TECNOLOGIA

El Clúster TIC Catalunya Sud (TICSUD.CAT) és una associació impulsada pel sector públic i liderada pel sector privat, amb el suport del la Universitat Rovira i Virgili, que té com a objectiu fonamental promoure i contribuir a la competitivitat en la cadena de valor del sector de les Tecnologies de la Informació i Comunicació al Camp de Tarragona i a les Terres del Ebre. En la actualitat el TICSUD.CAT està format per 44 empreses que representen prop de 1300 empleats directes.

-Objectius del Clúster-

Cooperació

Impulsar la cooperació i les trobades entre empreses per tal d'afavorir la generació d'idees i sinèrgies entre les empreses i les entitats adherides.

Interès comú

Definir polítiques i actuacions d'interès comú per als associats.

Innovació

Impulsar la innovació dels associats.

Cooperació

Potenciar els intercanvis de coneixements científico-tècnics entre els investigadors de les Universitats i Centres de Desenvolupament Tecnològic i els associats. Potenciar la formació a tots els nivells (Universitat, Formació professional, Formació continuada, Jornades tècniques, etc...).

Cooperació

Assessorar els associats sobre oportunitats d'innovació, projectes cooperatius, subvencions, etc..

Cooperació

El foment de projectes comuns amb altres regions Tic d'Europa i del món..

Relacions estratègiques

Establir relacions estratègiques amb altres regions punteres en el sector, institucions internacionals, europees i estatals, per tal d'afavorir els intercanvis de cooperació.

Qualitat

Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi, l'associació i la participació dels associats a la mateixa en projectes i esdeveniments internacionals.

Interlocotur

Actuar com a interlocutor amb l'Administració Pública.

Networking

Promoure el networking entre les empreses.

Públic-Privat

Incrementar la relació amb el sector públic i la universitat que actuen com a catalitzadors.

Cooperació

Investigació.

Talent

La captació de talent al territori.

Formació

Coordinació per a la realització de formació específica i compartida.

Inversions

La captació de noves inversions TIC al territori.