Fes-te soci

Com funciona?

Quota

La quota es calcula en funció del volum de treballadors I i treballadores de l'empresa en el moment de donar-se d'alta. Si d'un exercici a l'altre aquesta xifra varia, la quota s'ajustarà a la franja.

Rebut BANCARI

El rebut es girarà de forma automàtica via "SEPA" en el mes que es faci l'alta. Del primer fins al tercer mes de l'any es considera la totalitat de la quota del mes quart fins a final d'any.

DOCUMENTACIÓ

L’empresa associada ha de complimentar la corresponent acceptació d'alta al Clúster. Ha de proporcionar les dades fiscals i el logotip de la seva empresa en AI i en jpg per poder posar-la la web i fer suports d'impressió.

BAIXA

Si l’empresa associada vol causar baixa del Clúster, haurà de presentar una carta amb la voluntat de deixar de ser soci abans del final de l'exercici. No es farà la devolució parcial de l'exercici actual.

Tarifes per associar-se

fins a 9 treballadors/ES

Quota soci del Clúster fins a 10 treballadors/es

300
Consultoria
Publicació notícies
Assessorament
Accés a activitats

de 10 a 25 treballadors/es

Quota soci del Clúster de 10 a 25 treballadors/es

600
Consultoria
Publicació notícies
Assessorament
Accés a activitats

de 26 a 50 treballadors/es

Quota soci del Clúster de 26 a 30 treballadors/es

900
Consultoria
Publicació notícies
Assessorament
Accés a activitats

més de 50 treballadors/es

Quota soci del Clúster de més de 50 treballadors/es

1200
Consultoria
Publicació notícies
Assessorament
Accés a activitats