SERVEIS CLUSTER

Serveis que ofereix el Clúster TIC

PROJECTES

Captació de projectes d'ambit tecnologic

FORMACIÓ

formacio en tecnologies i gestió empresarial

Dinamització

Dinamitzacio del territori a nivell tecnologic

TALENT

Pol datraccio i retencio de talent i perfils tecnologics

sinergies

Centre de reunió per establir sinergies entre empresarial.

referència

Potenciació de Tarragones com a referencia tecnologica a Catalunya