SERVEIS CLÚSTER

Serveis que ofereix el Clúster TIC

PROJECTES

Captació de projectes d'ambit tecnologic

FORMACIÓ

Formació en tecnologies i gestió empresarial

Dinamització

Dinamitzacio del territori a nivell tecnologic

TALENT

Pol d'atracció i retenció de talent i perfils tecnològics

sinergies

Centre de reunió per establir sinergies entre empreses.

referència

Potenciació de Tarragona com a referència tecnològica a Catalunya.