SERVEIS CLUSTER

Serveis que ofereix el Clúster TIC

PROJECTES

Captació de projectes d'ambit tecnologic

FORMACIÓ

formacio en tecnologies i gestió empresarial

Dinamització

Dinamitzacio del territori a nivell tecnologic

TALENT

Pol d'atracció i retenció de talent i perfils tecnològics

sinèrgies

Centre de reunió per establir sinèrgies entre les empreses.

referència

Potenciació de Tarragona com a referència tecnològica a Catalunya.